Ajánló

[Ajánló] Dr. Abody (Anderlik) Előd: A repülőgép és a repülés

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves olvasó!

Trianon tragédiája egy évtizedre mély letargiába sodorta az ország lakosságát a határon belül és kívül is. (Kívül még erőszakos cselekmények és további felháborító atrocitások érték őket…) Azonban az ország feltápászkodása után, ebben nagy érdeme van Horthy Miklósnak, újra beindult a kulturális élet Magyarországon, nagyon jó rövid (játék)filmek készültek, illetve a szép- és szakirodalmi könyveket is kezdték ontani magukból a kiadók, ezen lendületen még a háború is csak kicsit tudott lassítani, viszont a Szálasi korszak, majd később a szocializmus fél évszázadig gátolta a kulturális élet szabad és minőségi mozgását, hatását még ma is nyögjük. (lsd.: az új Hunyadi film tervezete)

Dr Abody (Anderlik) Elod A repulogep es a repules

Az ajánlott mű Dr. Abody (Anderlik) Előd: A repülőgép és a repülés című könyve.
Több, mint 600 oldalon keresztül taglalja a repülés minden aspektusát, a merevszárnyú repülők tekintetében, kezdve a légkör és a levegő viselkedésétől, a repülőgépek gyártásának folyamatáig. A könyv széles kör számára élvezhető, a benne található információk értelmezéséhez egy alapvető általános műveltség és ált. 8 osztály elegendő, viszont még a nem repülésszakos szakiskolát vagy egyetemet végzetteknek is tud újat mondani. Egyszeri elolvasása minden a repülés (vagy repülés folyamata/repülőgépek) iránt kicsit is érdeklődést mutató olvasó számára kötelező, az újraolvasásokat nem is említem, arról a könyv gondoskodik. (Nem hagyja magát porosodni a polcon)


Az eredeti kiadás 1942-ben jelent meg, a legtöbb részének elkészülte 1939-40 telére datálható. Mint már említettem, a mű 610 oldal tömör információ, amely kategorikusan 7 szerző tudását adja át.
Létezik egy 1944-es kiadás is, ebben frissítették az adatokat, belefoglalták az gépek fejlődése által megismert újdonságokat, illetve kibővíttették a berepülést elkészült magyar gépek repülésének élményeivel. Mi az eredeti kiadással fogunk foglalkozni, mivel utóbbi ritkaságszámba megy, nyomtatott formában megszerezni szinte lehetetlen.

A Dr. Abody nevével fémjelzett szakirodalmon, rajta kívül, még Varga László, Veress László, Rácz Elemér, Zákány Zoltán, Dóczy Lóránd és Dr. Merényi Scholtz Gusztáv dolgozott, mindegyikük egy vagy több tematikát dolgozott ki, majd ezen tematikák összeillesztésével született meg az említett mű. Szinte említenem sem kell, hogy mindegyikük saját témájának legmagasabb szintű ismerője, egyetemi oktatója.

Azonban ne a sztereotipikus egyetemi katedrás tanárként képzeljük el őket. Varga László egy talán többötök által ismert géptervező volt, Zákány Zoltán pedig az első számú magyar berepülőpilóta. Az RMI szériában mindkettejük neve saját szakágában felmerül Varga az RMI-1 és az RMI-8 esetében is a tervezésben vett részt, míg mindkettő gép berepülését Zákány végezte. (Az RMI-8 esetén, nem az elkészült, csak egy kezdeti “prototípus” változatról való beszámolót találunk Zákány részéről)
Mindemellett a többi szerző is aktívan foglalkozott a repüléssel, így itt is talán még nagyobb bizalmunkat fektethetjük a leírtakba.


A továbbiakban a tematikák szerint szétosztva, szerzőkre csoportosítva fogjuk taglalni a könyvet:


A légerők természettana (Dr. Abody (Anderlik) Előd)

A részt a kiadásért felelős Dr. Abody (Anderlik) Előd szerezte. A gépsárkány levegőbe emelkedéséhez szükséges  folyamatokat írja le. Nagyon az alapoktól kezd, (ne ijedjünk meg ha esetleg nem figyeltünk oda fizika órán ) szépen felvezeti a gépre ható erőket, annak erőtanát, a levegő viselkedését, és hogy a merev szárnyas repülőgépek miként is tudják szelni a fellegeket. Megtapasztalhatjuk benne a kor repülési csúcstechnológiáját, illetve az akkor eléjük tornyosuló akadályokat, és azoknak leküzdési tervezeteit.

A hőtan elemei és a repülőmotor (Varga László)

Megint, aki elfelejtette mit is tanultak a hőtanról nem kell kétségbe esnie a rész nagyon az alapoktól indít, végigtárgyalja a hőtani alapfogalmakat, az állapotváltozások létét, és a körfolyamatok motorok működéséhez szükséges különleges feltételét, majd ezek után bele is csap abba, hogy mi is az a motor, és miért van rá, a tárgyalt repülőgépeknek szüksége. Ezután végigtárgyalja a korszerű motorokat, azok működését, és egymástól való eltéréseit, majd pedig az járásukhoz szükséges üzemanyagokat és azok valós életben használt keverékeit, azoknak erősségével és hasznaival együtt. A repülőgépbe kevésbé alkalmas motorokról is szót ejt, de a súlypont a repülőmotorokon van. Végezetül a szerkezeti elvek és a motorok üzemének ismertetésével zár.

A légkör (Veress László)

Vákuumban a repülés szinte lehetetlen (csak rakétával), a szárnyaknak pedig haszna nincs. Ha viszont a repülőgépünket valamilyen gáz veszi körül, máris könnyebb a helyzet. Azonban ezen gázoknak rengeteg változója van, amelyek hatékonyan tudják befolyásolni a repülést. Az adott rész a légkör viselkedését és a repülőgépekre gyakorolt hatását írja le. Minden egyes estet végigvehetünk, illetve ezen viselkedések vizsgálatát, annak módját és eszközeit is megismerhetjük. Ezen felül pedig a gépekre leselkedő legnagyobb veszélyeket és azok elhárítási, megelőzési praktikáiról és tiszta képet kapunk.

A repülés erőtana és a repülőgép teljesítményei, a repülőgép szerkezete illetve polgári repülés (Rácz Elemér)

Ez a három téma több, mint 150 oldalt foglal a könyvben, ez mutatja terjedelmes széleskörű bejárását és fontosságát is. Magát a repülést, annak formáit, irányok alapján eltérő fizikáját, a gép egyes részeinek együtt működését, a gép irányítását és annak megvalósítását is mind innen tudhatjuk meg. Ezek mellett megtapasztalhatjuk a kor kihívásait, amit a repülőgép tervezők elé állított, kezdve a hangsebességet túllépő repülésről, az irányítható gépfelületeken át, az egyes részek kiegyensúlyozottsága és a tökéletesen kiegyensúlyozott gép megalkotásáig.
Ezek után a következő témánk a gépek szerkezetén vezet bennünket végig. A gép minden egyes részének tervezése és készítése folyamán milyen aspektusokat kell figyelembe vennünk. Hol milyen anyagokat, milyen mennyiségben érdemes használni. Milyen erők mikor, hol és hogyan hatnak a gépre és annak egyes részeire, és erre azokat hogyan kell felkészíteni. Itt is foglalkozunk a hangsebesség feletti, illetve a sztratoszférában való repüléssel, de itt a gépre ható erőváltozások kapcsán.
(Ha a tengelyhatalmak a háború után békében, elnyomás mentesen folytathatják a repülőgép fejlesztésüket, akkor a becslések alapján egy évtizeden belül, 20.000m magasan, hangsebesség felett közlekedtek volna az utasszállító és postagépek nagyobb távolságokon[London – Moszkva, Berlin – New York, stb]. Hogy ez miért előnyös a könyvből megtudjátok. – a szerk.)
A polgári repülés rész, mint neve is mutatja pár (~10) oldalon külön foglalkozik a II. világháború alatt behatárolt, de még akkor is létező polgári repülés megvalósításáról, és a háború után valószínűsíthető fellendüléséről, mikor majd a két oldal újra jó diplomáciai kapcsolatban lesz egymással. (Hogy a háborút a vesztes országok fél évszázados megszállása és elnyomása követi senki nem sejtette.)

A repülés üzeme (Zákány Zoltán)

Most hogy már ennyi mindent megtudtunk a repülésről kezdjünk el repülni is. Ki is lehetne jobb segítőtársunk ebben, mint az ország első számú berepülőpilótája, Zákány Zoltán repülőszázados.
A repülőknek rengeteg pilóta számára fontos tulajdonsága, viselkedési jellemvonása van, amit már a felszállás előtt tudnunk kell: zuhanási-, átesési-, leszállási sebesség, fordulókör, optimális emelkedési sebesség és szög, motorkezelés, dőlési hajlandóság, maximális magasság, stb. Ezekről a pilótát a repülés előtt tájékoztatják, sőt a fontosabbak a pilótafülke műszerfalára is meg ki vannak írva. Ezeknek megállítását a berepülőpilóta végzi, aki ezeket repülés közben tapasztalja meg, így ő csak nagyon korlátozottan: előző verziók információiból, motorpróbákból, és szélcsatornás tanulságokból tud következtetni, és minden viselkedési defekciót ott a levegőben kell megállapítania és megoldania. Ezek a lehető legnagyobb felkészültséget, rátermettséget és gyors és jó ítélőképességet igényelnek, a repülés legnagyobb ismerete mellett. Egy ilyen, ezek kívánalmaknak tökéletesen megfelelő ember kísér minket végig a repülés részein, élményein, kívánalmain, és segédeszközein. Többet szerintem nem is kell mondanom az adott rész reklámozására, ha viszont valaki csak ezen részekért vásárolja meg könyvet legalább egyszer az előző témákat is olvassa el, mivel az abban leírtakra erősen támaszkodik, és az ott lefektetett axiómákat nem magyarázza el (bizonyítja) újra.

A katonai repülés (Dóczy Lóránd)

Rövid repülési hadtörténelem után, lefekteti a repülőgép, mint fegyver fogalmát és sajátosságait. Tárgyalja a katonai repülőgépeket, feladatuk szerint csoportosítva, típusok alapján. Majd mindegyiket kifejti, eszközökkel, kívánalmakkal és fejlődéstörténettel. Külön foglakozik a bombafelszerelésekkel, és a repülőkre fejlesztett tűzfegyverekkel. (Saját kedvencem a motorvezérelt dupla 8 mm-es Gebauer géppuska, 2000 lövés/perc-es teljesítményével) Végezetül a repülőgépek gyártásába és gyártási folyamataiba is bepillantást nyerhetünk. A könyvben egyedül itt felülreprezentáltak a tengelyhatalmi repülők és repülési eszközök, mivel a háború miatt a szövetséges harci gépekhez csak korlátozott volt a szerző hozzáférése.

A repülés hatása az emberi szervezetre (Dr. Merényi Scholtz Gusztáv)

A repülés gyors sebesség- és magasságváltozásokkal jár, ezek mellett pedig az ember addig elképzelhetetlen magasságokba is eljuthat, ezek mind megterhelik a szervezetet. Ezen hatásokról, azok veszélyeiről, elhárításáról, és megelőzéséről ír a doktor úr, viszonylag rövid összefoglaló jelleggel.

Magánvélemény: számomra egy kicsit túl rövid volt, itt éreztem egyedül, hogy talán túl rövidre vették a részt, és még szívesen olvastam volna a témáról, ha más is így érzi tudom ajánlani a szerző egyéb írásait:
A légi betegségekről (Aviatica, 1930); A repülés fiziológiája (Bp., 1931); A repülés fontosabb élettani kérdései (Orvosképzés, 1935);
Sajnos a háború után a szovjetek (katonaemberhez méltatlan, megalázó módon) kötél által kivégezték, mivel minden szinten a hozzájuk hű párttagokat akarták hatalomra juttatni és ehhez az addigi tiszteket el kellett távolítani. (De persze a németek voltak az antiszemiták. [Akkoriban doktori címet szinte csak izraelita vallásúaknak volt lehetőségük szerezni])

Erősségek

 • Hiteles, nagyon szakszerű;
 • az egész témát körbejárja;
 • megértéséhez elég általános műveltség (+ 8 osztály);
 • még a olvasottabbaknak is tud újdonsággal szolgálni;
 • tartalmas olvasmány, “sokáig el lehet vele lenni”;
 • időről-időre újraolvastatja magát;
 • apróbb információkat keresve is az ember csak felcsaphatja;
 • teljesen oldalválasztás mentesen mutatja be a témát.

Gyengeségek

 • Nagy terjedelmű (“nagyon sok betű”), nem gyakorlott olvasókat (akiket annyira nem érdekel a téma) elsőre megijeszthet.
 • Adott témákban nem ás mélyebbre, a fejlődéstörténet sok esetben kimarad (igaz ellenező esetben lenne 1000 oldal).
 • A mai sugárhajtású gépek működésére már nem mindenhol igazak, a benne foglaltak.
 • Csak a merevszárnyú gépeket taglalja. (léghajókat, csavarrepülőgépeket, stb nem);
 • a katonai részben felülreprezentáltak a tengelyhatalmi gépek és fegyverek;
 • az orvosi része rövid.

Kinek ajánlott

Mindenkinek ajánlanám, aki bármilyen fokig is érdeklődik a repülés iránt. Nem kell hozzá semmilyen komolyabb előismeret, és a háborúbeli magyar állapotok, technológia és légügyi fejlesztési irányvonalak is megismerhetőek belőle a repülési témán kívül. Kiváló könyv, legalább évente egyszer elolvastatja magát. Sajnos ma ilyen minőségű művek ritkán készülnek, ez még jobban emeli értékét. Ennek ellenére is 5-6000 forintért megvásárolható.

Ezzel véget is ért az ajánlónk, nézzetek rá további ajánlóinkra és

Olvassatok sokat!

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s